تضمین دقت و امنیت در مدیریت داروخانه ها با استفاده از اسمارت کانترکت + نمونه قرارداد

مدیریت داروخانه ها با استفاده از قرارداد هوشمند

تضمین دقت و امنیت در نمونه کد بلاکچین و قرارداد هوشمند برای مدیریت یک داروخانه

با استفاده از تکنولوژی بلاکچین و قرارداد هوشمند اسمارت کانترکت، فرایندهایی مانند موجودی‌دهی، پایش مصرف دارو، مدیریت زنجیره تأمین و اتوماسیون داروخانه بهبود خواهد یافت. علاوه بر این، با ارائه یک سیستم دارای شفافیت بالا و قابل اطمینان، مشتریان و بیماران می‌توانند به راحتی از تاریخچه مصرف داروی خود مطلع شوند. از دیگر مزایای استفاده از بلاکچین در داروخانه‌ها می‌توان به کاهش تقلب در داروها و کاهش هزینه‌های مرتبط با تراکنش‌ها و مدیریت موجودی اشاره کرد.

برای پیاده سازی سامانه بلاکچینی با قرارداد هوشمند یا اسمارت کانترکت برای مدیریت یک داروخانه، می‌توان از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلفی مانند Solidity و Java و Python استفاده کرد. در ادامه، یک نمونه کد اولیه برای پیاده سازی سامانه بلاکچینی برای مدیریت یک داروخانه با استفاده از زبان Solidity است.

لینک کد در مخزن گیت هاب

pragma solidity ^0.8.0;

contract Pharmacy {

  // Structure to define the drug properties
  struct Drug {
    uint id;
    string name;
    uint quantity;
    address owner;
  }

  // Mapping to store the drugs
  mapping(uint => Drug) public drugs;
  uint public drugsCount;

  // Events to emit drug creation and transfer
  event DrugCreated(uint id, string name, uint quantity, address owner);
  event DrugTransferred(uint id, address from, address to);

  // Function to create a drug
  function createDrug(string memory _name, uint _quantity, address _owner) public {
    drugsCount ++;
    drugs[drugsCount] = Drug(drugsCount, _name, _quantity, _owner);
    emit DrugCreated(drugsCount, _name, _quantity, _owner);
  }

  // Function to transfer a drug
  function transferDrug(uint _id, address _to) public {
    Drug memory _drug = drugs[_id];
    address _from = _drug.owner;
    require(_from == msg.sender, "You are not the owner of this drug");
    require(_to != address(0), "Invalid address");
    _drug.owner = _to;
    drugs[_id] = _drug;
    emit DrugTransferred(_id, _from, _to);
  }
}

توضیحات این قرارداد اسمارت کانترکت:

 • کد بالا یک قرارداد هوشمند Solidity به نام Pharmacy است.
 • قرارداد دارای یک ساختار به نام Drug است که ویژگی‌های یک دارو را تعریف می‌کند شامل: شناسه، نام، موجودی و مالک.
 • قرارداد دارای یک نوع mapping به نام drugs است که به عنوان یک دیکشنری استفاده می‌شود برای ذخیره سازی دارو‌ها با شناسه‌ی منحصر به فرد آن‌ها به عنوان کلید.
 • قرارداد دارای دو رویداد می باشد برای اعلام ایجاد دارو و انتقال دارو
 • قرارداد دارای دو تابع است برای ایجاد دارو و انتقال دارو
 •  تابع createDrug برای ایجاد دارو و تابع transferDrug برای انتقال دارو تعریف شده است.
 • تابع createDrug: در این تابع، یک دارو با نام و تعداد مشخصی توسط مالکی که آدرس آن به عنوان ورودی داده شده است، ایجاد می‌شود.
 • برای هر دارو، یک شناسه‌ی منحصر به فرد تعیین می‌شود و در mapping drugs با ذخیره کردن اطلاعات دارو در این mapping، دارو ثبت می‌شود. همچنین، با فراخوانی تابع، یک رویداد DrugCreated برای اعلام ایجاد دارو صادر می‌شود.
 • تابع transferDrug: در این تابع، یک دارو با شناسه‌ی مشخصی توسط مالکی که آدرس آن با فراخوانی تابع مشخص می‌شود، به مالک دیگری با آدرس جدیدی منتقل می‌شود. ابتدا با استفاده از شناسه دارو، اطلاعات آن از mapping drugs استخراج می‌شود. سپس با توجه به مالک فعلی دارو و آدرس کاربر فعلی، که از msg.sender به دست می‌آید، صحت انتقال دارو بررسی می‌شود. در صورت تأیید انتقال دارو، آدرس مالک دارو به آدرس مالک جدید تغییر می‌کند و اطلاعات دارو در mapping drugs به‌روزرسانی می‌شود. در نهایت، با فراخوانی تابع، یک رویداد DrugTransferred برای اعلام انتقال دارو صادر می‌شود.

در این نمونه کد، اصلی‌ترین ایده این است که تمامی اطلاعات در مورد داروها و تغییرات آنها در محیط بلاکچین ذخیره شود

پیمایش به بالا