ضمانت پرداخت در اتریوم: قرارداد هوشمند Solidity برای تراکنش‌های امن دو طرفه

ضمانت پرداخت در اتریوم: قرارداد هوشمند Solidity برای تراکنش‌های امن دو طرفه

مقدمه

در عصر دیجیتال، انجام تراکنش‌های امن و قابل اعتماد از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به رشد بازارهای الکترونیکی و پرداخت‌های آنلاین، نیاز به روش‌هایی برای تضمین امنیت و قابل اطمینان بودن انجام تراکنش‌های دو طرفه، افزایش یافته است. در این زمینه، فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند با استفاده از زبان Solidity برای ایجاد قراردادهایی که به صورت خودکار تراکنش‌هایی را اجرا می‌کنند و از امنیت بالایی برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در این مقاله ضمانت پرداخت در اتریوم  با ارز دیجیتال اتریوم، قرارداد هوشمند “ضمانت پرداخت” را معرفی می‌کنیم. این قرارداد هوشمند برای تراکنش‌های دو طرفه با استفاده از بلاکچین اتریوم طراحی شده است و پرداخت‌های دو طرفه را با تضمین پرداخت انجام می‌دهد. از طریق این قرارداد هوشمند، فروشنده می‌تواند از ریسک‌های ناشی از عدم پرداخت یا تقلب در تراکنش‌ها جلوگیری کند و به طور معکوس، خریدار می‌تواند اطمینان داشته باشد که پرداخت‌های او به درستی به فروشنده ارسال خواهند شد.

pragma solidity >=0.4.22 <0.9.0;

contract PaymentGuarantee {
  address payable public seller; // آدرس فروشنده
  address payable public buyer; // آدرس خریدار
  uint public price; // قیمت کالا
  uint public deposit; // وجه پیش پرداخت
  bool public paid; // وضعیت پرداخت

  constructor(address payable _seller, uint _price, uint _deposit) public {
    seller = _seller;
    buyer = msg.sender;
    price = _price;
    deposit = _deposit;
    paid = false;
  }

  function confirm() public payable {
    require(msg.sender == buyer, "Only buyer can confirm the transaction.");
    require(msg.value == deposit, "Deposit amount should be equal to the agreed amount.");
    paid = true;
  }

  function finalize() public {
    require(msg.sender == buyer || msg.sender == seller, "Only buyer or seller can finalize the transaction.");
    require(paid == true, "Payment should be confirmed first.");
    seller.transfer(price);
    selfdestruct(buyer);
  }
}

در این قرارداد هوشمند، از چندین متغیر استفاده شده است:

 • seller: متغیری از نوع address payable که آدرس فروشنده را ذخیره می‌کند.
 • buyer: متغیری از نوع address payable که آدرس خریدار را ذخیره می‌کند.
 • price: متغیری از نوع uint که قیمت کالا را ذخیره می‌کند.
 • deposit: متغیری از نوع uint که میزان وجه پیش پرداخت را ذخیره می‌کند.
 • paid: متغیری از نوع bool که نشان می‌دهد که وجه پیش پرداخت پرداخت شده است یا خیر.

در ابتدای قرارداد، تابع سازنده constructor تعریف شده است که پارامترهای seller، price و deposit را به عنوان ورودی می‌گیرد و به متغیرهای مربوطه از طریق this مقداردهی می‌کند. همچنین، آدرس خریدار با استفاده از msg.sender در این تابع تعیین می‌شود.

روش کار قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند “ضمانت پرداخت” شامل دو طرف فروشنده و خریدار است. برای ایجاد یک تراکنش با استفاده از این قرارداد هوشمند، خریدار باید مبلغی را که قرار است برای محصول پرداخت کند و این مبلغ به صورت اتوماتیک در قرارداد هوشمند ذخیره می‌شود. سپس، فروشنده باید محصول را به خریدار ارسال کند.

در صورتی که خریدار، محصول را دریافت کرد و با آن راضی بود، باید تأیید کند که محصول به درستی و به نحوی که قرار بوده است، دریافت شده است. پس از تأیید خریدار، مبلغی که در قرارداد هوشمند ذخیره شده بود، به فروشنده پرداخت خواهد شد.

در صورتی که خریدار، محصول را دریافت کرد ولی با آن راضی نبود و نارضایتی خود را از محصول اعلام کرد، فروشنده می‌تواند این مشکل را برطرف کند و محصول را به دست خود بازگیرد. در این صورت، مبلغی که در قرارداد هوشمند ذخیره شده بود، به خریدار بازگردانده می‌شود.

اگر خریدار به هر دلیلی، محصول را دریافت نکند، پس از گذشت زمان تعیین شده، مبلغی که در قرارداد هوشمند ذخیره شده بود، به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تضمین امنیت

قرارداد هوشمند “ضمانت پرداخت”، از امنیت بالایی برخوردار است. به دلیل استفاده از بلاکچین اتریوم، تراکنش‌های انجام شده از هرگونه تقلب و جعل پول‌های دیجیتال جلوگیری می‌کند. همچنین، با این قرارداد هوشمند، هر دو طرف اطمینان دارند که مبلغ پرداختی به صورت اتوماتیک ذخیره و پرداخت خواهد شد.

راه‌های استفاده از قرارداد هوشمند

قرارداد هوشمند “ضمانت پرداخت”، می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، این قرارداد هوشمند می‌تواند در بازارهای آنلاین برای فروش محصولات مختلف، در بین خریداران و فروشندگان دیجیتال، در انجام پروژه‌های فریلنسری و حتی در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به کار گرفته شود.

نحوه استفاده

برای استفاده از قرارداد هوشمند “ضمانت پرداخت”، کافی است که فروشنده و خریدار، با هماهنگی، این قرارداد هوشمند را در بلاکچین اتریوم اجرا کنند.

برای استفاده از قرارداد هوشمند “ضمانت پرداخت” در تراکنش‌های خود، ابتدا باید برنامه‌ای که با زبان Solidity نوشته شده است را در اتریوم کامپایل کرده و سپس در شبکه اتریوم منتشر کنید. پس از منتشر شدن قرارداد، هر کسی که می‌خواهد با شما تراکنشی انجام دهد، می‌تواند با اجرای قرارداد هوشمند، پرداخت را به طور مطمئن و ایمن انجام دهد.

برای انجام تراکنش، فرد خریدار باید از قبل تعدادی از اترهای خود را در آدرس قرارداد هوشمند قرار دهد. در صورتی که شرایط خرید توسط فروشنده برآورده شود، مبلغ مورد نظر به حساب فروشنده منتقل می‌شود و در غیر اینصورت، اترهای قرار داده شده توسط خریدار به حساب خود بازگردانده می‌شود.

همچنین، در این قرارداد هوشمند، شرایط و مواردی که برای انجام تراکنش مورد نظر باید برآورده شوند، توسط فروشنده تعیین می‌شوند. به عنوان مثال، می‌توان برای خرید کالایی، شرایط مربوط به نوع کالا، قیمت، تعداد و موارد دیگر را در قرارداد هوشمند مشخص کرد.

عملکرد قرارداد هوشمند

وظیفه قرارداد هوشمند “ضمانت پرداخت”، بررسی و تأیید اعتبار تراکنش‌ها است. برای انجام این کار، قرارداد هوشمند، مبلغ معامله را دریافت کرده و پس از تأیید طرفین تراکنش، مبلغ را به فروشنده منتقل می‌کند. در صورتی که خریدار با کالا یا خدمات دریافت شده راضی نباشد، می‌تواند در بازه زمانی مشخص شده (مثلاً ۷ روز) اعتراض کند و پول خود را دریافت کند.

همچنین قرارداد هوشمند، با استفاده از ابزارهای امنیتی بلاکچین، جعل و تقلب در تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد، در صورتی که یکی از طرفین به هر دلیلی از تعهدات قرارداد پیروی نکرد، قرارداد هوشمند به عنوان معیار قابل قبول برای تعیین شرایط وضعیت نهایی تراکنش، به کار می‌رود.

مزایا

 • افزایش امنیت تراکنش‌های دیجیتال
 • کاهش مشکلاتی مانند تقلب، جعل و نارضایتی خریدار از محصول
 • قابل استفاده در بازارهای آنلاین، در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و پروژه‌های فریلنسری
 • قابل اجرا در بلاکچین اتریوم

نتیجه‌گیری

قرارداد هوشمند ضمانت در شبکه بلاکچین اتریوم، یک راه حل مطمئن و ایمن برای انجام تراکنش‌های دیجیتال بین دو طرف مختلف است. با این قرارداد هوشمند، امنیت تراکنش‌ها افزایش می‌یابد و مشکلاتی مانند تقلب، جعل و نارضایتی خریدار از محصول کاهش می‌یابد. همچنین، استفاده از قراردادهای هوشمند، در بازارهای آنلاین و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، سرعت و کارایی تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه قابلیت اجرا در بلاکچین اتریوم دارد، می‌تواند در پروژه‌های فریلنسری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

قرارداد هوشمند “ضمانت پردخت”، یک راه حل کارآمد و ایمن برای انجام تراکنش‌های دیجیتال بین دو طرف مختلف است. این قرارداد هوشمند، اطمینان را به فروشنده و خریدار می‌دهد که پول‌هایشان در امان هستند و هر دو طرف مطمئن هستند که تراکنش به صورت شفاف و مطابق با قرارداد انجام خواهد شد.

با توجه به روند رو به رشد بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین و اتریوم و افزایش استفاده از تکنولوژی بلاکچین، وام دهی ارز دیجیتال ، قرارداد هوشمند “ضمانت پرداخت”، یک ابزار کارآمد و جدید برای انجام تراکنش‌های دیجیتال به شمار می‌رود. با این قرارداد هوشمند، امنیت تراکنش‌ها افزایش می‌یابد و مشکلاتی مانند تقلب، جعل و نارضایتی خریدار از محصول، به حداقل می‌رسد.

مخزن کدها در گیت هاب

لینک سورس قرارداد PaymentGuarantee در مخزن گیت هاب:

https://github.com/hajihashemabad/PaymentGuarantee

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا