کاربرد بلاکچین در حفظ اسناد تاریخی: یک راهکار امن و قابل اعتماد

مقدمه: از دیرباز، اسناد تاریخی بعنوان مستندات ارزشمند برای افراد و سازمان‌ها شناخته شده اند که در آن‌ها تاریخچه، فرهنگ و سنت‌های جامعه به خوبی ثبت شده است. اما این اسناد در گذر زمان ممکن است از بین بروند، به شکلی تغییر کنند و یا حتی دستکاری شوند. برای حفظ این اسناد، روش‌های مختلفی از …

کاربرد بلاکچین در حفظ اسناد تاریخی: یک راهکار امن و قابل اعتماد ادامه »